• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Vas Vidonci

Vas Vidonci

natisni

Naselje Vidonci leži v pokrajini Goričko na SV Slovenije med Mačkovskim potokom in potokom Spuniko. Naselje se nahaja na nadmorski višini od 280–380 m. Vidonci spadajo v občino Grad, kamor sodijo še naselja: Dolnjih Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci in Radovci, mejijo pa na vasi Grad, Radovce, Kovačevce in Otovce. Vidonci so od leta 2003 tudi del Krajinskega parka, saj so na območju Goričkega takrat ustanovili Krajinski park Goričko.

Vidonci so srednje velika razložena vas, majhnih zaselkov in posameznih kmetij. Na razgibanem gričevnatem reliefu se menjavajo njive, travniki, sadovnjaki in vinogradi ter gozdovi. V naselju prevladujejo prenovljene kmečke hiše in gospodarska poslopja, ki danes služijo drugim namenom, ter nove hiše. Stare kmečke hiše so večinoma zapuščene in propadajo. Grajene so predvsem v obliki črke L in U.

Vas sestavljajo: Bajna, Dolenjski Vrej, Fickova Graba, Hajdičeva Graba, Klanjberg, Ključarjev Breg, Kautarjeva Graba, Kovačeva Graba, Vajdova Graba, Silašova Graba, Majžarski Vrej, Mesarjeva Graba, Spodnji del, Vancarjeva Graba in Vukov Breg

Vancarjeva graba Ključarjev vrej