Podnebje

natisni

Goričko ima po klimatski regionalizaciji Darka Ogrina zmerno celinsko ali subpanonsko podnebje. Tipične značilnosti tega podnebja so:

Spodnji klimogram prikazuje podatke za Velike Dolence, kjer je najbližja meteorološka postaja. Nahaja se na skrajnem severovzhodu Goričkega na nadmorski višini 308 m. Povprečna temperatura za referenčno obdobje 1961 – 1990 je 9,3°C, povprečna količina padavin pa znaša 806 mm.

Klimogram Veliki Dolenci (1961-1990)