• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Vas Vidonci Prst, rastlinstvo, vodovje

Prst, rastlinstvo, vodovje

natisni

Prst je na gričevnatih predelih prodnata, ilovnata, v nižinah pa rjava, ki je primerna za kmetijske površine.

Prevladujejo mešani gozdovi. Med listavci so najbolj značilni beli gaber, bukev, črna jelša, hrast; med iglavci pa bor. Gozd ima na tem območju velik pomen. Pomemben je za  gozdarstvo, predstavlja tudi pester življenjski prostor. Vse bolj priljubljeno je tudi gobarjenje. Najpogostejše gobe, ki jih lahko najdemo v tukajšnjih gozdovih, so: jurčki, lisičke, turki, mušnice, ježki, dežniki, kukmaki, prašnice, golobice, štorovke itd.

Gozd v jeseni Jurčki

 

 

 

 

 

 

Zelo velikega pomena za kmetijstvo in gospodinjstva pri nas je podtalna voda, ki je odvisna od globine nepropustne kamnine (po navadi je to glinasto-ilovnata podlaga) in količine vode, ki pronica v zemljo. Gladina talne vode med letom niha, saj je odvisna od količine padavin, ki pa jih v tem delu Slovenije večkrat zelo primanjkuje. Pomanjkanje vode tako predstavlja velik problem. Zaradi tega so se predstavniki vasi in občine dogovorili o izgradnji skupnega vodovoda, na katerega je danes priključena skoraj vsa vas.