• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja oznaÄŤena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Cilji in namen
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:74. Error 9: Invalid character

Cilji in namen

natisni

Vsako društvo ali organizacija si mora zastaviti dolo?ena merila preden sploh pristopi k postopku registracije. Tudi mi smo si pred desetimi leti bili na jasnem, kaj sploh ho?emo po?eti, oziroma kaj bodo naše prednostne naloge, naši cilji, naš namen. Morda takrat niti nismo vedeli v kaj se podajamo, enostavno smo sledili drugim. Toda kakor koli že, imeli smo jasno za?rtano vizijo, ki se je, držimo že dobrih deset let.

Zastavili smo si drzne, a izvedljive cilje:

 • zgraditi sodoben športni center, ki bo služil svojemu namenu in bo v ponos celotni skupnosti, še posebno pa zanamcem,
 • sestaviti, vzgojiti in motivirati kvalitetno in uspešno ekipo malega nogometa, sestavljeno v glavnem iz doma?ih igralcev - ?lanov društva,
 • v?laniti v svoje vrste tudi starejšo populacijo, ter si tako pridobiti ugled in priljubljenost v doma?i in okoliških vaseh,
 • vzgajati podmladek v športnem in poštenem duhu, jih navajati na obveznosti ter prednosti druženja v okviru društva in tudi izven,
 • pove?evati ?lanstvo iz leta v leto tudi izven vasi, vendar se truditi, da bodo ?lani aktivni.

Športni center Vidonci 2009

Cilji so nam bili jasni, še bolj pa smo vedeli, kaj je sploh namen našega združevanja v okviru društva. Namen ustanovitve in delovanja društva je v okviru športa, rekreacije, zabave in druženja povezovati mlade iz vasi in okolice, seveda pa pri tem enakopravno vklju?iti tudi ostalo populacijo. S skupnimi mo?mi predstaviti doma?o vas, skupaj s celotno regijo, širši javnosti, ter stremeti k ?im tesnejšemu sodelovanju z ostalimi društvi na našem obmo?ju in prispevati svoj delež k razvoju Gori?kega kot celote. Zato se temu primerno, poleg gojenja malega nogometa, trudimo organizirati razna tekmovanja, zabave, izlete, delovne akcije in meddruštvena sre?anja, tudi meddržavna. S svojo mladostno vnemo in uspehi prepri?ati tudi najtrdovratnejše dvomljivce, da je to, kar delamo prav in v korist vasi ter celotne skupnosti.