• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov O društvu Cilji in namen

Cilji in namen

natisni

Vsako društvo ali organizacija si mora zastaviti določena merila preden sploh pristopi k postopku registracije. Tudi mi smo si pred desetimi leti bili na jasnem, kaj sploh hočemo početi, oziroma kaj bodo naše prednostne naloge, naši cilji, naš namen. Morda takrat niti nismo vedeli v kaj se podajamo, enostavno smo sledili drugim. Toda kakor koli že, imeli smo jasno začrtano vizijo, ki se je, držimo že dobrih deset let.

Zastavili smo si drzne, a izvedljive cilje:

 • zgraditi sodoben športni center, ki bo služil svojemu namenu in bo v ponos celotni skupnosti, še posebno pa zanamcem,
 • sestaviti, vzgojiti in motivirati kvalitetno in uspešno ekipo malega nogometa, sestavljeno v glavnem iz domačih igralcev - članov društva,
 • včlaniti v svoje vrste tudi starejšo populacijo, ter si tako pridobiti ugled in priljubljenost v domači in okoliških vaseh,
 • vzgajati podmladek v športnem in poštenem duhu, jih navajati na obveznosti ter prednosti druženja v okviru društva in tudi izven,
 • povečevati članstvo iz leta v leto tudi izven vasi, vendar se truditi, da bodo člani aktivni.

Športni center Vidonci 2009

Cilji so nam bili jasni, še bolj pa smo vedeli, kaj je sploh namen našega združevanja v okviru društva. Namen ustanovitve in delovanja društva je v okviru športa, rekreacije, zabave in druženja povezovati mlade iz vasi in okolice, seveda pa pri tem enakopravno vključiti tudi ostalo populacijo. S skupnimi močmi predstaviti domačo vas, skupaj s celotno regijo, širši javnosti, ter stremeti k čim tesnejšemu sodelovanju z ostalimi društvi na našem območju in prispevati svoj delež k razvoju Goričkega kot celote. Zato se temu primerno, poleg gojenja malega nogometa, trudimo organizirati razna tekmovanja, zabave, izlete, delovne akcije in meddruštvena srečanja, tudi meddržavna. S svojo mladostno vnemo in uspehi prepričati tudi najtrdovratnejše dvomljivce, da je to, kar delamo prav in v korist vasi ter celotne skupnosti.