• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov O društvu Donacije od dohodnine

Donacije od dohodnine

natisni

Športno društvo Vidonci smo leta 2008 pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športne dejavnosti. To med drugim pomeni, da lahko davčni zavezanci, rezidenti, zahtevajo, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje delovanja športnega društva Vidonci.

Seznam upravičencev do donacij za leto 2019:
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-2000-p1.pdf

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4386

Vlogo za leto 2017 je potrebno oddati do konca leta, to je do 31.decembra 2017.

Vloga se lahko odda v pisni obliki, obrazec je objavljen na spletni strani:
OBRAZEC: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

V obrazec je potrebno vpisati:
ŠPORTNO DRUŠTVO VIDONCI, VIDONCI 130 B, 9264 GRAD, davčna št.: 21870012, ter delež (do 0,5 %)!

Lahko pa se vloga odda tudi elektronsko preko portala e-davki:
http://edavki.durs.si

Obrazec: Doh-Don, Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
Za elektronski obrazec je potrebno imeti digitalni certifikat (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA)!

Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika donacije.

Iz tega naslova bo športno društvo Vidonci zbiralo sredstva za nakup športne opreme in izvedbo raznih športnih aktivnosti.